Wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej.

Badamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Badania diagnostyczne:

 • dysleksji rozwojowej,
 • specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 • gotowości szkolnej,
 • przyczyn trudności szkolnych,
 • badania psychologiczne zachowań związanych z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,
  diagnoza inteligencji.

Terapia i konsultacje:

 • Systemowa terapia rodzinna – dla rodzin borykających się z trudnościami, kłopotami wychowawczymi, przeżywających poważną zmianę,
 • Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • Biofeedback
 • Logopedyczna terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
 • Konsultacje indywidualne dla rodzin, młodzieży oraz osób dorosłych, pragnących skonsultować się z psychologiem w ważnej dla siebie sprawie.

Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się

Po wstępnej diagnozie dla każdego dziecka:

 • Opracowujemy indywidualny program terapeutyczny.
 • Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka.
 • W toku zajęć monitorujemy postępy i osiągnięcia dziecka i pomagamy w przezwyciężaniu trudności
 • Powoli stopniujemy poziom trudności uwzględniając możliwości  dziecka
 • Daną umiejętność ćwiczymy tak długo dopóki terapeuta nie ma poczucia, że dziecko wykonuje ją sprawnie.
 • Aby nie dopuścić do przetrenowania, zniechęcenia oraz powrotu do złych nawyków nie ćwiczymy tylko jednej funkcji
 • Stosujemy przerwy na odpoczynek oraz przemienność ćwiczeń łatwiejsze na przemian z trudniejszym

Zajęcia trwają 60 min i odbywają się indywidualne lub w małych grupach do 5 osób.

Planowanie kariery i doradztwo zawodowe:

 • Pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz wyborze drogi dalszej nauki bądź pracy zawodowej,
 • Pomoc w pogłębieniu wiedzy o rynku pracy, nauka pisania CV,
 • Diagnoza predyspozycji osobowościowych i zawodowych związanych z konkretnym zawodem, bądź grupą zawodów.

Szkolenia i warsztaty:

Szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych opracowywane zgodnie z zapotrzebowaniem

Warsztaty dla rodziców:

 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
 • „Moje dziecko mnie denerwuje”
 • „Ja i tylko ja – warsztat asertywności”

Warsztaty dla Kobiet:

 • „Jestem kobietą sukcesu”
 • „Nie chcę być już singlem – Warsztat nawiązywania relacji”

Warsztaty i treningi dla firm opracowywane zgodnie z zapotrzebowaniem

Wizyty domowe – na terenie Pruszkowa i okolic; obserwacja dziecka w naturalnym dla niego środowisku.

Wizyty w przedszkolu/szkole; na terenie Pruszkowa i okolic; obserwacja w środowisku placówki edukacyjnej dziecka.

Wszelkie zapytania oraz zapisy prosimy kierować pod adres email: poradnia.usmiech@wp.pl