Zajęcia dla klas I- III, wspierające edukację polonistyczną oparte na programie ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM

Klub Przyjaciół Bartka

W trakcie zajęć:

  • Wspieramy uczniów w procesie opanowywania i doskonalenia umiejętności poprawnego czytania
  • Wspieramy uczniów w procesie opanowywania i doskonalenia umiejętności poprawnego pisania tak pod względem graficznym jak i ortograficznym.
  • Doskonalimy umiejętności poprawnego mówienia,
  • Doskonalimy umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
  • Stymulujemy i usprawniamy funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • Rozwijamy systemu motywacji,
  • Budujemy poczucie własnej wartości i wspieramy mocne strony dziecka.
  • Na zajęciach przeważa uczenie się wielozmysłowe: dziecko przyswaja treści programowe za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, smaku, słuchu i wzroku.

Zajęcia odbywają się w małych grupach