Propozycje ćwiczeń usprawniających orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

 • Zabawy typu weź do prawej ręki, kopnij piłkę lewą nogą, posłuchaj prawym uchem itp.
 • określanie położenia różnych przedmiotów w stosunku do siebie, dorosłego, krzesła, ulicy itp.
 • ćwiczenia w formie zabaw – odnajdywanie schowanych przedmiotów (instrukcja typu: stań twarzą do okna, idź prosto do stołu, skręć w prawo pięć kroków itp.)
 • badanie efektów lustrzanego odbicia, wskazywanie części ciała nazywanych przez rodzica przed lustrem i bez lustra
 • podskoki raz na jednej raz na drugiej nodze
 • chodzenie „po labiryncie” wg wskazań rodzica np. idź 3 kroki do przodu, 2 w prawą stronę 7 do tyłu.
 • Naśladowanie ruchów kolegi stojącego naprzeciwko
 • Domino w tym także przestrzenne
 • Układanki patyczkowe w których najważniejsze jest rozpoznanie lub naśladowanie danego układu patyczków
 • Zakreślanie odpowiednich pól na papierze w kratkę tak aby powstał dany obiekt
 • Dorysowywanie lewej (prawej) strony w rysunkach niepełnych
 • Szukanie ukrytego przedmiotu wg schematu, mapy lub informacji werbalnych
 • Układanie przedmiotów w taki sposób jak określają to pojęcia nad, po, obok, między, wcześniej, ostatni.
 • Pakowanie walizki lub paczki pocztowej
 • Wspólne nakrywanie do stołu i układanie sztućców po odpowiedniej stronie
 • Ustawianie przedmiotów wg informacji ustnej
 • Dorysowywanie przedmiotu wg poleceń: nad, pod, między

Propozycje ćwiczeń usprawniających motorykę małą:

 • malowanie palcami,
 • wydzieranie,
 • wycinanie,
 • przeplatanie sznurka przez dziurki,
 • lepienie,
 • gniecenie papieru o różnej sztywności (od miękkiego do sztywnego),
 • stukanie paluszkami,
 • zapinanie i odpinanie guzików,
 • łączenie kropek do wzoru,
 • zamalowywanie konturów (kolorowanie) ,
 • dorysowywanie brakujących części na rysunku,
 • wodzenie palcami po labiryntach
 • nawlekanie korali, guzików na żyłkę, sznurek, sznurowadło wg. wzoru lub polecenia np. (dwa duże guziki, dwa małe guziki lub korale),
 • układanie z figur geometrycznych wzorów a potem rysowanie ich,
 • ozdabianie szlaczkami narysowanych zabawek, ozdób, ubrań, pojazdów, naczyń,
 • samodzielne rysowanie proponowanej treści np. człowiek, dom, las itp.,
 • cięcie nożyczkami po linii prostej, łamanej, falistej, wycinanie narysowanych konturów zwierząt, kwiatów, zabawek, rwanie papieru, wyklejanie kawałkami papieru określonej powierzchni,
 • malowanie pędzlem linii poziomych, pionowych, falistych i łamanych.
 • rysowanie po śladzie,
 • układanie modeli z palców,
 • puzzle,
 • klocki Lego,
 • kozłowanie piłki,
 • klaskanie z różnym nasileniem,
 • odpychanie się dłońmi od siebie (w parach),
 • łapanie piłek różnej wielkości i miękkości,
 • orgiami

Propozycje ćwiczeń usprawniających motorykę dużą:

 • Różne rodzaje zabaw rzutnych (piłka, kometka, ping-pong)
 • Różne rodzaje zabaw skocznych np. klasy, skakanka, guma do skakania, przeskakiwanie przez powoli kołyszącą się linę, ‘pajacyk”
 • Ćwiczona na równoważni o wysokości zapewniającej pełne poczucie bezpieczeństwa
 • Taniec
 • Udział w różnego rodzaju zawodach z partnerami o zbliżonych możliwościach ruchowych z rozwijaniem własnej motywacji i zapobieganiu negatywnym ocenom rówieśników
 • Machanie kijem lub drewnianym kołkiem w celu trafienia nieruchomego przedmiotu wiszącego na wysokości ramion
 • Chodzenie na obu rękach z trzymanymi w górze nogami dziecka
 • Przeciągnie liny trzymanej przez drugą osobę przy użyciu niewielkiej siły
 • Przejście po kładce z różnymi przedmiotami w ręku
 • Zabawy kształtujące orientację w schemacie ciała np. „Pokarz proszę gdzie masz oczy, gdzie masz uszy a gdzie nos. Gdzie masz ręce, gdzie masz nogi, gdzie na głowie rośnie włos” – mówimy coraz szybciej a dziecko pokazuje odpowiednio oczy, uszy…..

Propozycje ćwiczeń usprawniających skupienie uwagi i spostrzegawczość :

 • rysowanie,
 • układanki,
 • układanie puzzli,
 • gra w memory
 • dobieranie obrazków w pary – segregowanie ich według pierwszej głoski w nazwie lub ze względu na tematykę np.: (zwierzęta domowe –dzikie –egzotyczne, skrzydlate – czworonożne –z rogami)
 • dorysuj brakujące elementy np.: ( lala bez palców u rąk, dom bez komina, okna itp.),
 • układanie w pary wyrazów różniących się jedną literą, (np. kosa – koza,
 • nos – sos, kot – kos),
 • czym różnią się dwa obrazki – wyszukiwanie różnic,
 • wyszukiwanie takich samych sylab w rozsypance sylabowej w wyrazach, (np. noga – nosy, lalka – lampa, buty-budy),
 • wyszukiwanie w rozsypance wyrazowej dwóch takich samych wyrazów.
 • wyszukiwanie par liter wielkich i małych w tekście i zakreślanie ich tym samym kolorem np. P, p – żółto, B, b – zielono, D, d – czerwono,
 • Wypełnianie barwami konturów obrazka, kalkowanie i obrysowywanie obrazków np. pokoloruj pola oznaczone gwiazdką – czerwonym kolorem, kółkiem – niebieskim, itp.
 • rozpoznawanie figur geometrycznych – segregowanie ich według kształtu
 • grupowanie figur geometrycznych w zbiory według np.: (wielkości, kształtu , koloru)
 • układanie figur według schematu- powtórz 3-razy lub narysuj to samo,
 • dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nakładanie ich na wzór
 • Uzupełnianie pustych miejsc na obrazku odpowiednim fragmentem

Propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową:

 • Omawianie treści obrazków – wyszukiwanie i nazywanie jak największej liczby elementów obrazka.
 • Segregowanie obrazków w grupy tematyczne – wyszukiwanie różnic między obrazkami
 • Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach
 • Puzzle
 • Domino obrazkowe
 • Domino literowe i sylabowe – szukanie pary takich samych liter lub sylab.
 • Układanie obrazków z części do podanego wzoru.
 • Układanie obrazków z części bez podanego wzoru.
 • Wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami.
 • Wypełnianie barwami konturów obrazka, kalkowanie i obrysowywanie obrazków np. pokoloruj pola oznaczone gwiazdką – czerwonym kolorem, kółkiem – niebieskim, itp.
 • Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.
 • Uzupełnianie pustych miejsc na obrazku odpowiednim fragmentem

Propozycje ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową

 • odtwarzanie słyszanego rytmu
 • rozpoznawanie i nazywanie źródła dźwięku (szum wiatru, jadący traktor, miauczenie kota, itp.)
 • wyodrębnianie słów w zdaniu, sylab w słowie ,głosek w słowach np. O-l-a, ka-pu-sta, Mama – lubi – lody.
 • zabawa w kończenie wyrazu np.; ( mo- tor, mo –tyl, ku- ra, ku-ter, kuch- nia
 • wyszukiwanie w pomieszczeniu nazw przedmiotów rozpoczynających się na daną głoskę np.: (a, g, r, d)
 • posłuchaj i zapamiętaj jak najwięcej wyrazów a potem spróbuj powtórzyć np.(Marek bawi się dużym samochodem ciężarowym w piaskownicy).
 • tworzenie wraz z dzieckiem słownika obrazkowo- literowego np. obrazek domu a obok mała i wielka litera drukowana i pisana Dd
 • Liczenie wyrazów w zdaniu
 • Dzielenie zdania na wyrazy
 • Przeliczanie ilości sylab
 • Rozpoznawanie dźwięków i szmerów (odgłosy pojazdów, zwierząt, instrumentów muzycznych
 • Odtwarzanie przez dziecko słyszanego rytmu
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskanie

Opracowała psycholog Marzena Wieteska