Rodzaj zajęć Cena Forma zajęć Informacje dodatkowe
Pierwsza Konsultacja Psychologiczna 110 ok.1 godz.
Pierwsza Konsultacja Psychologiczna 200 ok. 2 godz.
Każda kolejna konsultacja psychologiczna 100 ok.1 godz.
Każda kolejna konsultacja psychologiczna 190 ok. 2 godz.
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 110 ok.1 godz.
Diagnoza logopedyczna 90 ok.1 godz. Informacja z zaleceniami
Terapia logopedyczna 50 30 min
Terapia logopedyczna 90 1 godz.
Terapia logopedyczna w domu klienta na terenie Pruszkowa. 60 30 min Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Brwinów + 20zł za dojazd
Terapia logopedyczna w domu klienta na terenie Pruszkowa. 100 1 godz. Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Brwinów + 20zł za dojazd
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego 250 Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia diagnozy i programu terapeutycznego
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych 200 Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia diagnozy
Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie zewnętrznej diagnozy 100 Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia programu
Kompleksowe badanie psychologiczno- pedagogiczne pod kątem dysleksji i wydanie opinii. 370 ok. 4 godz. (2-3 spotkania) Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia opinii.
Kompleksowe badanie psychologiczne gotowości szkolnej i wydanie opinii o ew. odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego. 300 ok. 3 godz. (1 – 2 spotkania) Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia opinii.
Diagnoza psychologiczna (bad inteligencji i inne) 200 Cena zawiera dodatkowe spotkanie w celu omówienia opinii.
Diagnoza rozwoju- ocena funkcjonowania dziecka 0-3 r. ż. 180 ok. 2godz. Diagnoza przeprowadzana jest w środowisku domowym.
Zindywidualizowana ocena dzieci od 6 m-ca do 7 r.ż. z trudnościami rozwoju. Badanie testem PEP-R 380 3 spotkania W cenę wliczone jest wykonanie badania, wnioski i zalecenia
Diagnoza rodziny (Mapa rodziny) 200
Zajęcia indywidualne dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera. 80 45 min
Zajęcia indywidualne  dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,  w domu klienta na terenie Pruszkowa i Brwinowa. 110 45 min Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Milanówek + 20zł za dojazd
Indywidualne zajęcia z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się 70 1 godz.
Grupowe zajęcia z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się 30 1 godz. Zajęcia odbywają się grupach do 5 osób
Indywidualne zajęcia z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się w domu klienta na terenie Pruszkowa. 80 1 godz. Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Brwinów + 20zł za dojazd
Zajęcia w Klubie Przyjaciół Bratka 25 Do ceny należy doliczyć jednorazowy koszt zakupu zeszytów ćwiczeń
Zajęcia grupowe prowadzone na terenie przedszkoli, szkół i placówek 100 1 godz. 1 grupa do 10 osób
Wizyty domowe – na terenie Pruszkowa i Brwinowa – obserwacja dziecka w naturalnym dla niego środowisku. 150 2 godz. Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Milanówek + 20zł za dojazd
Wizyty w przedszkolu/szkole – na terenie Pruszkowa i Brwinowa – obserwacja w środowisku placówki edukacyjnej dziecka. 150 2 godz. Możliwy dojazd w obrębie Piastów-Milanówek + 20zł za dojazd
Pierwsza konsultacja przygotowująca młodzież do wyboru zawodu i kształcenia 90 90 min
Kolejne konsultacje przygotowujące młodzież do wyboru zawodu i kształcenia 60 60 min
Pierwsza konsultacja indywidualna z doradcą zawodowym dla osób dorosłych 90 1 godz.
Pierwsza konsultacja indywidualna z doradcą zawodowym dla osób dorosłych 140 90 min
Kolejne konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla osób dorosłych 130 90 min
Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych 40 Realizacja do 2 dni roboczych Online.
Cena zawiera: uwagi dotyczące budowy poprawności dokumentów aplikacyjnych
PoprawaCV 70 Realizacja do 5 dni roboczych Online.
Cena zawiera: wywiad wstępny, stworzenie 1 rodzaju CV, 2 pliki: w formacie .docx oraz pdf).
Dodatkowe pliki CV – 50%ceny
Poprawa CV + LM 120 Realizacja do 7 dni roboczych Online.
Cena zawiera: wywiad wstępny, stworzenie 1 rodzaju CV i LM, CV + LM w plikach: .docx oraz.pdf).
Dodatkowe pliki CV i LM – 50%ceny
Warsztat „Jestem kobietą sukcesu” 250 ok 4 godz. Warsztat prowadzi, psycholog, stylistka i makijażystka.
Warsztat „Nie chcę być już singlem- Warsztat nawiązywania relacji” 200 ok 3 godz.
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” 300 8 spotkań po 1,5 godz. Pierwszy pokazowy warsztat gratis