Prace nad normalizacją  Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 trwają

Zapraszamy do współpracy młodzież

w wieku 17,00-17,11 z miast i wsi.

 

Stanford-Binet 5 to najnowsza wersja testu znanego w Polsce w wersji Terman-Merrill. Od czasów TM test uległ wielu znaczącym modyfikacjom i udoskonaleniom stając się jednym z dwóch najważniejszych i najnowocześniejszych testów inteligencji na świecie. W odróżnieniu od skal wechslerowskich dedykowany jest nie tylko do diagnozy intelektu osób z populacji ogólnej ale przede wszystkim osób z populacji specjalnych (osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z trudnościami z komunikacją werbalną, z autyzmem, SLI, SLD, pacjenci po urazach mózgu, osoby w afazją, osoby wybitnie uzdolnione).

Zapraszamy do współpracy